KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1600-1770

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Kunsthistorie 1600-1770

Perioden, der fulgte efter renæssancen, afløses af barokken og rokokoen. Med barokken sker der en udvidelse af kunsten såvel geografisk som emnemæssigt. Rom er barokkens centrum, men kunsten spredes også til Spanien, Frankrig, England, Centraleuropa og Holland. Barokkens kunstnere arbejdede ikke udelukkende for hoffet og kirken som renæssancens kunstnere, men også for borgerskabet.

Stilmæssigt er der flere fællestræk, men naturligvis også store forskelle. Barokken og rokokoen er langt mere farverig og dekorativ og mindre kontrolleret end renæssancen. Som en reaktion mod den dekorative barokstil, opstod en klassicistisk retning anført af den franske kunstner Nicolas Poussin. En tredje retning var realismen anført af Caravaggio og Rembrandt.

Perioden domineres af store kunstnere som Bernini, Caravaggio, Carracci, Poussin, Claude Lorrain, Rubens, Velásquez, Frans Hals, Rembrandt, Watteau og Tiepolo.


Art History 1600-1770

The period following the Renaissance is named the Baroque and the Rococo. With the Baroque an extension of art occurs geographically and thematically. Rome is the centre of the Baroque, but the art is also spreading to Spain, France, England, Central Europe and Holland. The artists of the Baroque worked not just for the Court and the church like the artists in the Renaissance did, but also for the bourgeoisie.

In style there are several common features, but of course great differences, too. The Baroque and the Rococo are both far more colourful and ornamental and less controlled than the Renaissance. As a reaction against the decorative style in the Baroque, a classicistic movement arose led by the French artist Nicolas Poussin. A third movement was the Realism led by Caravaggio and Rembrandt.

The period is dominated by artists like Bernini, Caravaggio, Carracci, Poussin, Claude Lorrain, Rubens, Velásquez, Frans Hals, Rembrandt, Watteau and Tiepolo.