KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010

Her kan du blive guidet gennem kunsthistoriens mange ismer og bevægelser. Vi har opdelt kunsthistorien i syv perioder, som ses i den øverste vandrette linie. Ved valg af en periode, vil der i linierne under ses periodens ismer. I forbindelse med kategoriseringen og placeringen af kunstnere i forskellige ismer kan den samme kunstner figurere i flere ismer, ligesom kunstnere kan operere i flere perioder. Kunsthistorien med dens ismekategorier skal forstås som et hjælpemiddel til at tale om kunsten og ikke som en tabel eller en facitliste, der fastlåser kunsten.

Redigeret af Flemming JespersenArt History

Here you can be guided through the many isms in the history of art.

The history of art is divided into seven periods that you will find in the menu above. Choosing a period you will find the isms of this period.

The same artists may be found in several isms and periods. The history of art with its schools and styles of art may be understood as a tool to talk about art and not as a table or a rigid key to art.

Edited by Flemming Jespersen