KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1600-1770

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Jacob de Wit
Født 1695 Amsterdam, Holland; død 1754 Amsterdam

Jacob de Wit var den førende hollandske dekorationsmaler i første halvdel af 1700-tallet. Han blev uddannet i Antwerpen i 1708-15, hvor han især blev inspireret af Rubens. Herefter var han overvejende virksom i Amsterdam. Hans navn indgår i det hollandske sprog, som en betegnelse for imitation af marmorrelieffer, der kaldes "witjes".