KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1600-1770

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Cornelius Høyer
Født 1741 Hellebæk, Danmark; død 1804 København

Cornelius Høyer var Danmarks største miniaturemaler. Han var elev af Carl Gustaf Pilo og Louis Tocqué på Kunstakademiet i København. Fra 1765 på Kunstakademiet i Paris, hvor han var elev af den franske miniaturemaler J.-B. Massé og endelig i 1767 på Det franske Akademi i Rom.

Høyer blev udnævnt til hofminiaturemaler i 1769 og opnåede betydelig international anerkendelse. Han er rigt repræsenteret på Statens Museum for Kunst.