KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1600-1770

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Carl Gustaf Pilo
Født 1711 Nyköping, Sverige; død 1793 Stockholm

Carl Gustaf Pilo var sin generations betydeligste rokokomaler i Norden. Han blev uddannet ved Kungliga Akademien för de fria konsterna i Stockholm.
I 1740 flyttede han til København, hvor han boede indtil 1772. Pilo blev hofmaler i 1747 og udførte mere end 50 portrætter af Frederik V. Det mest kendte er Frederik V i kroningsdragt (Statens Museum for Kunst). Han blev professor ved Kunstakademiet i 1748 og direktør i 1771. Blandt hans mange elever var Peder Als, Jens Juel, Vigilius Eriksen og Cornelius Høyer.

Efter Gustav III´s statskup i 1772 måtte Pilo forlade Danmark. Han vendte tilbage til sin barndomsby Nyköping. Fra 1777 og frem til sin død arbejdede han på det store og meget berømte maleri af Gustav III´s kroning (Nationalmuseum, Stockholm).

Carl Gustaf Pilo er rigt repræsenteret på Statens Museum for Kunst.