KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1940-1970

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Henry Heerup
Født 1907 København, Danmark; død 1993 København

Hele sit liv arbejdede Heerup fra morgen til aften med skulpturen, maleriet, litografiet og skraldemodellerne. Hans kolossale produktion er både velkendt og uudforsket - den byder fortsat på et hav af nye betydninger og muligheder for fortolkning.

Heerup voksede op på Nørrebro i København i fattige kår. Allerede i de tidlige 1930ere havde han fundet det unikke fortællende, folkelige og fabulerende udtryk, som han dyrkede udendørs resten af livet i sine haver i Vanløse og Rødovre. Heerup udstillede bl.a. sammen med Asger Jorn og de øvrige CoBrA kunstnere, som delte hans fascination af fantasien og det folkelige i kunsten.

Heerups kunst og hans livsanskuelse er stærkt præget af vitalismen. Vitalismen blev udviklet i slutningen af 1800-tallet i kølvandet på bl.a. Darwins evolutionsteori og Nietzsches ideer om det stærke, livsduelige og selvstændige menneske. Vitalisterne dyrkede solen, frugtbarheden, det jordiske og det primitive ud fra tanken om, at der eksisterer en særlig livskraft i naturen, der hverken kan forklares ud fra religiøse eller biologiske principper.

Hos Heerup kommer indflydelsen fra vitalismen til udtryk i en række vitalistiske motiver og former. Solen, fosteret, livmoderen, mandens og kvindens kønsdele, plantevækst og abstrakte "urformer" findes overalt i hans værker. Hans forkærlighed for store temaer som fx kærlighed og erotik, mor og barn og den livgivende, besjælede natur er også klare udtryk for en vitalistisk tanke-gang. Også helt konkret levede Heerup i overensstemmelse med vitalismens principper. Han arbejdede altid udendørs i pagt med årstidernes skiften og døgnets rytme. Han dyrkede kroppens fysiske styrke og erotiske kraft. Desuden var han livet igennem inkarneret soldyrker og naturist på stranden ved Bellevue.

Heerup havde en instinktiv, humanistisk indstilling til samfundet og det enkelte menneske - og hans evne for at formidle sit demokratiske livssyn var letforståeligt og direkte. Han tog udgangspunkt i sin egen hverdag - barndommens små kår, familielivet og arbejdet - og forvandlede sine private erfaringer til almene, kunstneriske udsagn. Hans kunst udtrykker sociale værdier som familie, tryghed, sundhed og arbejde.