KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1300-1600

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Filippo Brunelleschi
Født 1377 Firenze, Italien; død 1446 Firenze

Filippo Brunelleschi regnes for opfinderen af centralperspektivet. Han var arkitekt og billedhugger og tilhørte den eksklusive kreds af kunstnere, der omfattede Alberti, Donatello og Masaccio, som skabte renæssancestilen i Italien.

Brunelleschi kom fra et velhavende hjem i Firenze og var et alsidigt dannet menneske. Han blev udlært som guldsmed, der er imidlertid kun bevaret få af hans tidlige bronzearbejder.

I 1401 deltog han i den berømte konkurrence om bestillingen af to bronzedøre til Baptisteriet i Firenze. Brunelleschi tabte konkurrencen til Ghiberti, hvis relief besad en gotisk elegance og en fornem overfladebehandling. Brunelleschis relief betonede derimod mere dramaet i motivet og var måske et oprør mod de dekorative konventioner. I skuffelse over nederlaget kastede han sig i stedet over arkitekturen.

Hans hovedværk er den berømte og imponerende kuppel til domkirken i Firenze opført ca. 1420-36. Kuppelen var en stor teknisk bedrift, han måtte konstrurere et særligt stillads og opfinde nye murstenskonstruktioner, der skulle gøre murværket lettere. Til Brunelleschis øvrige mesterværker hører Ospedale degli Innocenti, Firenze 1419; Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, Firenze 1421, Capella dei Pazzi, Santa Croce, Firenze efter 1429 og Santo Spirito, Firenze 1434.

Da Brunelleschis døde i 1446 blev han hædret med et gravportræt i domkirken Santa Maria del Fiore i Firenze.