KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1300-1600

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Grundlaget for den Italienske Renæssance

En række betydelige gotiske kunstnere som maleren Giotto og billedhuggerne Nicola og Giovanni Pisano fik stor indflydelse på den italienske renæssance. Giotto foregreb renæssancen med dybde og perspektiv i billederne på en måde, så man i dag stiller spørgsmål ved, om hans revolutionerende stil mere tilhører renæssancen end gotikken.


The basis for the Italian Renaissance

A group of important Gothic artists like the painter Giotto and the sculptors Nicola and Giovanni Pisano got important influence on the Italian Renaissance. Giotto anticipated the renaissance with depth and perspective in the paintings In a way that today you are questioning whether his revolutionary style more belongs to Renaissance than to Gothic.

Giotto di Bondone (i)
Cimabue (i)
Duccio di Buoninsegna (i)
Giovanni Pisano (i)
Nicola Pisano (i)
Simone Martini (i)
Bernardo Daddi (i)
Arnolfo di Cambio (i)
Coppo di Marcovaldo (i)
Agnolo Gaddi (i)
Taddeo Gaddi (i)
Ambrogio Lorenzetti (i)
Pietro Lorenzetti (i)
Lorenzo Monaco (i)
Andrea Orcagna (i)
Pietro Cavallini (i)
Guido da Siena (i)
Maso di Banco (i)
Andrea Pisano (i)