KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1300-1600

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Lorenzo Monaco
Født 1370 Siena, Italien; død 1425 Firenze

Lorenzo Monaco (Piero di Giovanni) var aktiv i Firenze. I 1391 indgik han som munk i karmeliterklostret i Sta Maria degli Angeli, og senere blev han udnævnt til diakon. Fra 1402 boede han udenfor klostret og blev indskrevet i malerlavet. Han malede hovedsagelig altertavler og freskoudsmykninger. Lorenzo Monaco var elev af Agnolo Gaddi og blev den førende sengotiske maler i Firenze. Hans fornemme og elegante internationale stil i overgangen fra gotik til renæssance, var i kontrast til Masaccios revolutionære formsprog.