KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1770-1870

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Christen Købke
Født 1810 København, Danmark; død 1848 København

Christen Købke var sin generations betydeligste danske maler.
Han boede som barn på Kastellet udenfor København, hvor hans far var bager. Han kom allerede som 12-årig ind på Kunstakademiet og studerede bl.a. hos Eckersberg fra 1828. Han har malet adskillige billeder fra Kastellet. Han malede mest i begyndelsen i små formater, og man ville have større formater, hvilket voldte ham kvaler. I 1835 malede han Frederiksborg Slot i dunkel aftenbelysning, et rigtigt romantisk maleri. Han boede senere i en selvstændig bolig i sine forældres ejendom ved Sortedamssøen, hvorfra han nu malede flere motiver.

I 1838 rejste han sammen med billedhuggeren H.E. Freund til Rom, samme år som Købke i øvrigt blev gift. Rom fik ikke samme betydning for Købke som for de fleste andre malere. Han var en rigtig københavnermaler. Efter hjemkomsten løb han ind i forskellige problemer og kriser. Han genvandt dog arbejdsglæden igen, selvom han var på vej til at blive dekorationsmaler som hans ven Hilker. Han blev endnu friere i sit udtryk, og han brugte det skitseprægede hurtige udtryk med stor kunstnerisk virkning.

Købkes maleri "Efterårsmorgen ved Sortedamssøen", 1838 (Ny Carlsberg Glyptotek) blev valgt til Kulturkanonen for billedkunst. Kanonudvalgets begrundelse for valget lyder:
"Manden, som går på stien, er firskåren og indhyllet i en mørk kappe. Det yndefulde rosa morgenlys har han bag sig, men foran tårner et sort træ sig op. Træet fylder halvdelen af billedet og danner et voldsomt kors med horisonten. Grene, kviste og enkelte blade fylder den lyse himmel med sort netværk. Så skarpt, som var det mandens nervetråde.
Én kvist, ét blad er malet af gangen. Den ene neurit ved siden af den anden.
Så måske har Købke, mens han stred med billedet og ventede på, at den gode Gud skulle få billedet til at lykkes, malet sig frem til at se sin egen alt for store følsomhed."