KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1770-1870

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Romantikken

Det romantiske ideal var de stærke følelser og den personlige frihed, som var forbundet med de store omvæltninger og revolutionære strømninger som den franske revolution i 1789 afstedkom. Bevægelsen blomstrede fra slutningen af 1700-tallet til midten af 1800-tallet. Kunstnernes dynamiske og spontane værker var i modsætning til nyklassicisternes mere akademiske, strenge og klare stil, men romantik og nyklassicisme var også tæt forbundet i deres fælles interesse for ædelhed og storhed.

Det romantiske maleri manifesterede sig stærkest i England, Tyskland og Frankrig. Kunstnerne, der var meget forskellige fra hinanden, øvede stor indflydelse på flere kunstneriske bevægelser fra impressionisme i 1800-tallet til abstrakt ekspressionisme i 1900-tallet.

Blandt de betydeligste malere hører Goya, J.M.W. Turner, John Constable, Caspar David Friedrich, Géricault, Corot og Delacroix.


Romanticism

The romantic ideal were the strong feelings and the personal freedom connected with the big changes and revolutionary currents being created by the French Revolution in 1789. The movement was flourishing from the end of the 1700s to the mid of the 1800s. The dynamic and spontaneous art was opposite to the more academic, severe and pure style of the New Classicism, but Romanticism and New Classicism were also closely connected in the common interest in nobleness and grandiosity.

The Romantic painting manifested itself most strongly in England, Germany and France. The artists being very different had great influence on several artistic movements from Impressionism in the 18th century to Abstract Expressionism in the 19th century.

Among the most important painters were Goya, J.M.W. Turner, John Constable, Caspar David Friedrich, Géricault, Corot and Delacroix.

Francisco José de Goya (i)
Eugéne Delacroix (i)
Joseph Mallord William Turner (i)
John Constable (i)
William Blake (i)
Jean-Baptiste-Camille Corot (i)
Caspar David Friedrich (i)
Théodore Géricault (i)
Théodore Rousseau (i)
Théodore Chassériau (i)
Charles-François Daubigny (i)
Johann Heinrich Füssli (i)
Pierre-Paul Prud´hon (i)
Philipp Otto Runge (i)
Joseph Wright of Derby (i)
Washington Allston (i)
Antoine-Louis Barye (i)
Carl Blechen (i)
Richard Parkes Bonington (i)
John Robert Cozens (i)
Pierre-Jean David d´Angers (i)
Alexandre-Gabriel Decamps (i)
Narcisse-Virgile Díaz de la Peña (i)
Gustave Doré (i)
Jules Dupré (i)
Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson (i)
Thomas Girtin (i)
Antoine-Jean Gros (i)
Samuel Palmer (i)
Sir Henry Raeburn (i)
François Rude (i)
Constant Troyon (i)
Ferdinand Georg Waldmüller (i)
James Ward (i)
Johan Christian Dahl (i)
ROMANTISK MALERKUNST I DANMARK (i)
Ditlev Blunck (i)
Albert Küchler (i)