KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1770-1870

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


C. F. Harsdorff
Født 1735 København, Danmark; død 1799 København

C.F. Harsdorff beskrives som dansk klassicismes fader. Harsdorff er den første, der indfører de nyklassisistiske idealer i Danmark inspireret af sine studier i Paris og Rom mellem 1757 og 1763.

Han udførte bygninger for både private og kongelige, og hans arbejde i Den Kongelige Bygningskommission gjorde, at han kom til at ombygge og restaurere ældre bygninger, blandt andet spiret på Kronborg, Fredensborg slot, og Hercules-pavillonen i Kongens Have.
De første danske bygninger i ren klassisk stil opførtes således i anden halvdel af 1760´erne af Harsdorff. Som professor ved Kunstakademiet fra 1766 virkede han bl.a. for en forbedring af det borgerlige byggeri i København. Blandt hans elever er C.F. Hansen