KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1770-1870

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Christen Dalsgaard
Født 1824 Skive, Danmark; død 1907 Sorø

Christen Dalsgaard var født på en herregård ved Skive. Han fik først en uddannelse som håndværksmaler, inden han kom på Kunstakademiet og blev elev af C.W. Eckersberg, J.L. Lund og Martinus Rørbye.

Dalsgaard var en af kunsthistorikeren Høyens mest trofaste tilhængere til hans nationalromantiske program. Han tog ikke på udenlandsrejser, men skildrede med stor omhu det danske folkeliv i det såkaldte genremaleri, som han næsten gjorde til et historiemaleri, idet han fastholdt situationer hos danskerne, som måske snart ville gå tabt: gamle skikke, dragter og erhverv.
Bl.a. ved læsning af Blichers noveller fik han indblik i almuens indre liv, og han malede med en psykologisk indlevelsesevne, så han er blevet stående som en af vore betydeligste repræsentanter for genremaleriet karakteriseret ved en rørende eller pudsig pointe.