KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1905-1940

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Marcel Duchamp
Født 1887 Blainville, Frankrig; død 1968 Neuilly

Marcel Duchamp maler i de første år under indflydelse af forskellige retninger som postimpressionismen, fauvismen, futurismen og kubismen.
I 1912 maler han sit første personlige billede "Nøgen model på vej ned ad en trappe", der vakte stor skandale. Året efter skabte han sin første af sine meget berømte ready-mades Cykelhjul og i 1914 Flaskestativ. Duchamp tog dagligdags ting ud af den sædvanlige sammenhæng og genanvendte genstanden som kunstværk. Formålet var at afmystificere kunsten. I 1920-1922 arbejder han med kinetiske objekter og lavede den dadaistisk surrealistiske film Anémic Cinéma.
I 1923 stoppede Marcel Duchamp som kunstner. Han udtalte, at kunst ikke har nogen værdi som indsigt og sandhed, kunst er blot et narkotikum. Marcel Duchamp forsvinder nu fra kunstscenen og helliger sig bl.a. skakspillet og bliver mere eller mindre glemt som kunstner.

I 1950´erne opdager de to neo-dadaistiske malere Jasper Johns og Robert Rauschenberg Duchamps kontroversielle ready-mades, der får stor indflydelse på deres egen produktion. Marcel Duchamp bliver nu for alvor trukket frem i lyset og kommer til at præge sidste halvdel af det 20. århundredes kunst mere end nogen anden kunstner.
Marcel Duchamp genoptager sin kunstneriske produktion i sine sidste år.