KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1770-1870

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


John Constable
Født 1776 East Bergholt, Suffolk, England; død 1837 London

John Constable er sammen med J.M.W. Turner Englands største landskabsmaler. Constable og Turner var meget forskellige og i modsætning til Turner rejste han aldrig udenlands. Han var hele livet tæt forbundet til naturen, idet han kom fra landet. Turner var derimod opvokset i storbyen London.

Constable malede i sine unge år landskabsscener fra sin fødeegn omkring Stour-floden i Suffolk, men startede først sin egentlige kunstneriske karriere i 1799, da han blev optaget på Royal Academy, London. Han blev tidligt inspireret af de engelske malere John Robert Cozens, Richard Wilson og Thomas Gainsborough samt af 1600-tallets store hollandske landskabsmaler Jacob van Ruisdael.

Constable udviklede en personlig stil, der byggede på hans dybe følelse for naturen og hans iagtagelse af landskabet og lyset i de skiftende årstider. Hans ærlige og frie landskabsscener vendte sig mod Claude Lorrain og det ideale og akademiske landskabsmaleri fra 1600-tallet. Han var et religiøst menneske, og især himlen studerede han med stor opmærksomhed. Han demonstrerede samtidig almindelige motivers æstetiske værdi og undgik de store dramaer.

Han fik stor indflydelse på den franske Barbizon-skole og især på Delacroix.
På grund af hans motiver, friskhed i farven og frie maleriske teknik, regnes han endvidere som forløber for impressionismen.