KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1770-1870

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Herman Wilhelm Bissen
Født 1798 Schleswig; død 1868 København

H.W. Bissen stammede fra Schlesvig, og han var meget dansksindet. Han blev af velyndere sendt på Kunstakademiet, og her viste det sig efterhånden, at han havde størst anlæg for billedhuggerkunsten.
I 1823 drog han til Rom efter at have vundet den store guldmedalje. Her blev han en af Thorvaldsens medhjælpere og blev stærkt påvirket af hans strenge klassissime, som han dog efterhånden løsrev sig fra. Efter hjemkomsten i 1834 ventede der store opgaver, bl.a. en frise til Christiansborg, som dog brændte ved branden i 1884. Bissen blev professor ved akademiet efter H.E. Freunds død, og han var en meget samvittighedsfuld kunstner, idet han satte sig for at fuldende påbegyndte værker af både Freund og senere af Thorvaldsen efter deres død.
Efter Treårskrigen 1848-51 blev der udbudt en konkurrence om et monument til minde om slaget ved Fredericia. Bissen vandt med sin folkelige Landsoldaten over Jerichaus allegoriske monument om guden Thor. Landsoldaten er opstillet i Fredericia.
Han lavede også en uheroisk skulptur af den nu afdøde Frederik VI, der står opstillet i Frederiksberg Have, hvor kongen ofte spadserede. Han bliver repræsentant for kunsthistorikeren N.L. Høyens tanker om nationale og nordiske værdier, hvorfor han ikke uden grund kaldes Danmarks nationale billedhugger.