KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1770-1870

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Hermann Ernst Freund
Født 1786 Bremen, Tyskland; død 1849 København

H.E. Freund var født i Bremen, men kom som ung i lære som klejnsmed i København.
Han kom derefter ind på Kunstakademiets Billedhuggerskole, hvor han i 1817 vandt den Store Guldmedalje for et relief over et yndet motiv i den klassiske kunst: Abraham lader Hagar og Ismael fare.
Han rejste til Rom, og her blev han Bertel Thorvaldsens højre hånd i en lang årrække. Han lavede nogle skulpturer fra den nordiske mytologi af Odin, Thor og Loke, men kun Odin-statuen blev senere støbt i bronze, men hovedværket blev den ufuldendte frise Ragnarok, der påbegyndtes i 1825. Frisen blev efter Freunds død i 1840 fuldført af H.W. Bissen og blev i 1836 opsat på Christiansborg.

Hjemvendt fra Rom blev han professor ved Kunstakademiet. Han fik en bolig stillet til rådighed, som han indrettede i romersk stil efter inspiration af udgravningerne i bl.a. Pompeji. Hans længsel efter Rom var så stor, at selv hans børn fik romerske navne og blev som små transporteret i en barnevogn, der lignede en romersk stridsvogn. Han fik assistance af nogle unge kunstnere, bl.a. Christen Købke og Constantin Hansen, til at udsmykke sit hjem, og herunder berettede han selvfølgelig om årene i Italien sammen med den store mester Thorvaldsen.