KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1770-1870

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


C.W. Eckersberg
Født 1783 Blåkrog, Als, Danmark; død 1853 København

C.W. Eckersberg var født ved Als Fjord og fik her interessen for søen og skibe, som han senere skulle male mange af. Han viste tidligt kunstneriske evner. I 1803 var han udlært malersvend,og derefter kom han på Kunstakademiet i København. Hans lærer var Nikolai Abildgaard, der ikke altid billigede Eckersbergs dristige scener i sin kunst. Først efter Abildgaards død modtog Eckersberg den store guldmedalje.

I 1810 var han taget af sted på sin store udenlandsrejse til Paris og Rom. Han malede både landskaber og bybilleder. I 1811 var han så heldig at kunne modtage undervisning af Frankrigs store maler Jacques-Louis David. I 1813 rejste han videre til Rom, hvor han fik sit egentlige kunstneriske gennembrud. Han malede her historiske motiver, samt portrætter, men studiet af naturen blev her yderligere intensiveret.

I 1816 vendte han tilbage til København og blev 1817 medlem af Kunstakademiet og udnævnt til professor i 1818. Han blev en hyppig brugt portrætmaler, og han malede historiske begivenheder, f.eks. Thorvaldsens hjemkomst i 1838. Han blev af kongen bestilt til at male fra Christiansborg Slot.

Hans evne til en umiddelbar naturgengivelse videregav han til sine elever og dette betød opkomsten af den store guldalder i dansk maleri, også kaldet Københavnerskolen. Han inspirerede sine elever til at finde deres motiver ude i byen og på landet omkring København og at male på stedet. Den realistiske holdning er et brud med 1700-tallets idealiserende kunst. Tidligere kopierede man de gamle mestre. Han har af eftertiden fået tilnavnet ”den danske malerkunsts fader”.

Eckersbergs maleri "Udsigt gennem tre af de nordvestlige buer i Colosseums tredie stokværk. Tordenskyer trækker op over byen", 1815-16 (Statens Museum for Kunst) blev valgt til Kulturkanonen for billedkunst. Kanonudvalgets begrundelse for valget var:

"Under sit tre år lange ophold i Rom udførte C.W. Eckersberg sit maleri af udsigten fra Colosseum ud over Roms tage. Motivet er skildret oppe fra tredje stokværk, hvor han har stået lige inden for murene og set gennem buerne ud over byens tage. Det er hans personlige kig, vi som beskuere her kan identificere os med. Vi ser med Eckersbergs øjne. Hvis ikke udsigten over Rom var blevet skildret gennem de tre buer, havde byens panorama fået karakter af et anonymt prospekt. Som det fremstår her, fornemmes Eckersbergs personlige oplevelse af udsigten.

Maleriets dramatiske uvejrslys, med de gråblå skyer, der mødes med den stærke sol, giver et fint spil på bygningerne. Hele billedets forgrund, med de groft tilhuggede kvadersten og det vildtvoksende græs, er skildret med en spontan pensel i modsætning til dets baggrund, hvor hvert enkelt penselstrøg er sirligt påført. Det er karakteristisk for guldalderens malere, at de nøje skildrede naturen i overensstemmelse med det sete motiv. Hver detalje, hvert lysskift blev registreret så sand, som det var muligt. Det var også det, Eckersberg lærte sine elever i sine mange år som professor på Kunstakademiet.

I professorboligen på Charlottenborg hang alle Eckersbergs gennemarbejdede prospekter fra Rom, og de blev flittigt studeret af de mange elever. Perspektivet og den præcise registrering af flader, farver og linjer optog alle. Desuden blev eleverne påvirket til at gå ud i naturen og skitsere den virkelige verden med henblik på de endelige malerier, som de senere skulle udføre i ateliererne."

Foruden ovennævnte værk tæller hans talrige mesterværker Portræt af Bertel Thorvaldsen, 1814 (Det kongelige danske Kunstakademi); Det Nathansonske familiebillede, 1818 (Statens Museum for Kunst); Portrætterne af Madame Schmidt og Ostindisk købmand Schmidt, 1818 (Den Hirschsprungske Samling); Det russiske linieskib Asow og en fregat til ankers på Helsingørs rhed, 1828 (Statens Museum for Kunst); Kvinde foran et spejl, 1837 (Den Hirschsprungske Samling).

Som akademiprofessor fik han stor indflydelse på sine mange elever: Wilhelm Bendz, Christen Købke, Jørgen Roed, Martinus Rørbye, Constantin Hansen, Wilhelm Marstrand, Albert Küchler og Vilhelm Kyhn.

Eckersberg er rigt repræsenteret på Statens Museum for Kunst samt på øvrige danske kunstmuseer. Han er desuden repræsenteret på flere internationale museer: Musée du Louvre, Paris; Metropolitan Museum of Art, New York; National Gallery of Canada, Ottawa; National Gallery, London; Staatsgalerie Stuttgart.