KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1870-1905

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Georges Seurat
Født 1859 Paris, Frankrig; død 1891 Paris

Georges Seurat var neoimpressionismens store mester. Han var en analytisk maler, der interesserede sig for formale værdier og som anvendte en teknik, der var baseret på videnskabelige studier af naturen.

Seurat kom ind på École des Beaux-Arts, Paris i 1878. Uddannelsen blev afbrudt året efter af militærtjeneste. I 1880 fortsatte han studierne i Paris, hvor han lagde hovedvægten på tegnekunsten. Seurat blev en af sin generations fineste tegnere og mestrede en teknik der gav en særlig fløjlsblød karakter. I maleriet hentede han især stor inspiration hos Delacroix og impressionisterne.

I 1884 var han medstifter af Société des Artistes Indépendants, der var en sammenslutning af kunstnere som var i opposition til Salonen. Samme år mødte han Pissarro og blev inspireret til en mere videnskabelig udgave af impressionismen. Han eksperimenterede sammen med Paul Signac med rene farver, især primærfarver, som klatter eller prikker side om side. Den optiske farveblanding skulle give en mere vibrerende og levende effekt end hvis farverne var blandet fysisk med hinanden.

Hans hovedværk er det monumentale billede "En søndag eftermiddag på øen La Grande Jatte", 1884-86 (Art Institute of Chicago). Værket blev vist på den sidste impressionistudstilling i 1886. Kunstkritikeren Felix Fenéon brugte betegnelsen Pointillisme om den særlige teknik med prikker side om side, men Seurat foretrak betegnelsen Divisionisme.

Seurat døde kun 32 år gammel i 1891. Han eksperimenterede til det sidste med nye ideer og teorier. I de seneste værker var han især optaget af liniens betydning for den rent følelsesmæssige oplevelse af billedet. Han mente at horisontale linier skabte ro, mens vertikale linier skabte glæde og tristhed, når de henholdsvis peger op eller ned.
Efter Seurats død fortsatte Paul Signac med at male i en pointillistisk stil, men han besad ikke Seurats store analytiske interesse og format.

Seurats teorier fik stor indflydelse på fauvismen og futurismen samt på abstrakte malere som Wassily Kandinsky og Piet Mondrian samt britiske Bridget Riley, der var en af pionererne indenfor Op Art i 1960erne.