KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1870-1905

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Post-impressionisme

Postimpressionismen opstod i 1880'erne som en reaktion mod impressionismens naturalistiske og sansebaserede indtryksgengivelse. Hovedfigurerne CÚzanne, Gauguin, van Gogh og Seurat havde alle vŠret i tŠt ber°ring med impressionismen. Men de udviklede hver et meget personligt udtryk.

Paul CÚzanne ville skabe noget fast og varigt af impressionismen og fremstillede naturen ved hjŠlp af cylinderen, kuglen og keglen. Paul Gauguin udviklede et symbolsk billedsprog med enkle og primitive former og farver. Vincent van Gogh malede de sidste ňr i et stŠrkt f°lelsesladet og ekspressivt udtryk. Den analytiske maler Georges Seurat skabte pointilismen, der var baseret pň videnskabelige studier af naturen.

Generelt kan man sige, at postimpressionisterne fortolkede og strukturerede det sete frem for at gengive det naturalistisk. Den engelske kritiker og kunstner Roger Fry brugte begrebet f°rste gang i forbindelse med hans udstilling Manet and the Post-Impressionists i Grafton Galleries i London i 1910.

Post-impressionismens store begavelser banede vejen for Art Nouveau-bevŠgelsen, symbolismen, ekspressionismen, fauvismen, kubismen og futurismen.


Post-Impressionism

Post-Impressionism arose in the 1880s as a reaction against the naturalistic and sense based reproduction/representation. The main figures CÚzanne, Gauguin, van Gogh of Seurat had all been in close touch with the Impressionism. But they each developed a very personal expression.

Paul CÚzanne wanted to create some steady and durable of the Impressionism and described the nature by means of the cylinder, the ball and the cone. Paul Gaugin developed a symbolic art language with simple and primitive forms and colours. Vincent van Gogh painted in his last years in a strong emotional expression. The analytical painter Georges Seurat created the Pointilism based at scientific studies of nature.

Generally, you might say, that the Post-Impressionism interpreted/construed and structured the seen in stead of reproduce it naturalistically. The English critic and artist Roger Fry used the name for the first time in connection with his exhibition Manet and the Post-Impressionists in Grafton Galleries in London in 1910.

The great talents of the Post-Impressionism opened the way for Art Nouveau, Symbolism, Expressionism, Fauvism, Cubism and Futurism.

Paul CÚzanne (i)
Paul Gauguin (i)
Vincent van Gogh (i)
Georges Seurat (i)
Henri de Toulouse-Lautrec (i)
Pierre Bonnard (i)
Maurice Denis (i)
Maurice Prendergast (i)
Henri Rousseau (i)
Paul Signac (i)
╔douard Vuillard (i)
╔mile Bernard (i)
Henri-Edmond Cross (i)
Paul SÚrusier (i)
FÚlix Vallotton (i)
POSTIMPRESSIONISMEN I DANSK MALERKUNST (i)
Mogens Ballin (i)
Harald Giersing (i)
Jens Adolf Jerichau (i)
Christine Swane (i)
Sigurd Swane (i)
Edvard Weie (i)