KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1870-1905

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Impressionisme

I 1874 udstillede en gruppe franske malere sammen i Paris (hos en fotograf), efter de var blevet afvist på den officielle salon, fordi de reagerede mod det traditionelle maleri. Med på udstillingen var Monets maleri Impression Soleil, hvor impression, der betyder indtryk, senere skulle navngive hele bevægelsen.

Teknikken er baseret på det hastige indtryk af lyset og farven og af en ny malerisk teknik med hastig penselskrift. Pointilismen, der brugte en teknik med påsatte farveklatter - som raster i et fotografi - var en del af impressionismen, der blev mødt med stor modstand og blev stemplet som et udtryk for uduelighed og humbug. Impressionisterne gjorde sig stærkest gældende i Frankrig, hvor de udstillede sammen første gang i 1874 og sidste gang i 1886. Særlig Monet og Cézanne satte dybe spor, der pegede langt frem og blev grundlaget for det 20. århundredes malerkunst.


Impressionism

In 1874 in Paris a group of French painters made an exhibition together (in a photographer's house) after being rejected from the official Salon because they revolted against the traditional painting. Included in the exhibition was Monet's painting Impression Soleil, where the word 'impression' named the whole movement.

The technique is based on the quick impression of the light and the colour and by a new technique with quick use of the brush. The Pointilism using a technique with fixed spots of paint - like raster in a photography - was part of the Impressionism and was met with strong opposition and was denounced as incompetent and humbug. The Impressionists had their influence mostly in France where they exhibited together the first time in 1874 and the last time in 1886. Especially Monet and Cézanne left strong marks, later being the basis of painting in the 20th century.

Claude Monet (i)
Edouard Manet (i)
Edgar Degas (i)
Pierre-Auguste Renoir (i)
Mary Cassatt (i)
Berthe Morisot (i)
Camille Pissarro (i)
Frédéric Bazille (i)
Eugéne Boudin (i)
Gustave Caillebotte (i)
Alfred Sisley (i)
Marie Bracquemond (i)
Eva Gonzalès (i)
NORDISK LYS. FRILUFTSMALERIET I DANSK KUNST (i)
Anna Ancher (i)
Michael Ancher (i)
Peter Hansen (i)
P.S. Krøyer (i)
Johannes Larsen (i)
Theodor Philipsen (i)
Anna Syberg (i)
Fritz Syberg (i)
Laurits Tuxen (i)
Bertha Wegmann (i)