KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1870-1905

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


P.S. Krøyer
Født 1851 Stavanger, Norge; død 1909 Skagen, Danmark

Peder Severin Krøyer blev født i Norge i 1851, men blev adopteret af sin moster og hendes mand i København, da hans moder led af depressioner. Han viste allerede som dreng stor talent for at tegne og male. Han gik 1864-70 på Kunstakademiet hos professor Frederik Vermehren. Ved siden af studierne lavede han portrætter.

Han modtog rejsestipendier og i 1875 var han på sin første rejse til Tyskland. I 1877 rejste han på et fire-årigt stipendium til Paris, hvor han sammen med andre skandinaviske kunstnere modtog undervisning hos Léon Bonnat i det traditionelle franske maleri. I 1878 drog han videre til Spanien sammen med vennerne Franz Schwartz og Frants Henningsen, men han tog selv til Granada, hvor han opholdt sig et halvt år. Her blev han inspireret af Velaquez.

I 1879 tog han til Rom og i 1880 bosatte han sig syd for Rom og malede det kendte Italienske landsbyhattemagere i en meget realistisk malerstil. Det revolutionerende var selve motivet af børnearbejdere, og at det ligefrem dryppede fra faderens næse. Dette var barsk social virkelighed uden forskønnelser. Maleriet skulle være med til at sætte problemer under debat, som Georg Brandes proklamerede kunstens opgave til i sine forelæsninger på Københavns Universitet. Som et brud med den traditionelle malemåde blev friluftsmaleriet, som Krøyer dyrkede meget dygtigt.

Allerede tilbage til 1873 havde han været med i en lille kunstnerkoloni med bl.a. Viggo Johansen (som også senere tog til Skagen) i Hornbæk i Nordsjælland, hvortil han senere vendte tilbage. Her malede de lokale folkelivsbilleder og maleriet Morgen ved Hornbæk. Fiskerne kommer i land, 1875 er herfra.

Da han i 1882 i Wien mødte Anna og Michael Ancher og blev inviteret til Skagen, tog han straks imod tilbuddet. Her boede han om sommeren resten af livet. Han blev både draget af naturen, lyset og den lokale seje fiskerbefolkning, som han malede. Om vinteren malede han bestillingsopgaver i København.
Krøyer havde et vindende væsen og blev i nogle år samlingspunktet i Skagenskolonien, bestående af bl.a. Anna og Michael Ancher, Holger Drachmann, Christian Krohg og Viggo Johansen. Hans berømte maleri Hip, hip, hurra fra 1884-88 viser en frokost, ja, det sociale liv mellem kunstnerne, som de dyrkede meget.

I foråret 1889 blev han i Paris forlovet med en ung kunstnerinde Marie Triepcke og gift med hende samme år. Derefter drog de på en to årig lang bryllups- og studierejse, hvor de bl.a. besøgte Firenze, Rom, Napoli og Amalfi. Hjemvendt i 1890 bosatte de sig i Carl Lochers hus i Hornbæk.
De bosatte sig i somrene 1891 til 1893 på Skagen, men fra 1894 erhvervede de her en helårsbolig, som Marie Krøyer indrettede og tegnede møbler til i Arts and Crafts-bevægelsens ånd. Året efter fødtes datteren Vibeke.
Her malede Krøyer nu med stor virtuositet de senere så berømte malerier som Badende drenge. Solskin og Sommeraften på Skagens Sønderstrand.

Til slutningen af 90erne synes livet stadig problemløst, men så begyndte Krøyer at lide af sindsygdom og måtte periodevis indlægges på Middelfart Sygehus.
I 1899 malede han det kendte Sommeraften ved Skagens strand. Kunstneren og hans hustru.
Marie Krøyer forelskede sig i 1902 i en svensk komponist Hugo Alfvén og flyttede i 1903 med ham til Sverige. Krøyer accepterede Alfvén som en ven og har malet parret ind i det berømte maleri Skt. Hansblus på Skagens strand, 1906.
Krøyers sygdom tiltog dog, og han døde i 1909 på Skagen.