KunstOnlineButik.dk - Kunst, malerier, litografier mm.
Kunsthistorie 1870-1905

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Niels Skovgaard
Født 1858 København; død 1938 Kongens Lyngby

Niels Skovgaard var bror til Joakim Skovgaard og søn af P.C. Skovgaard. Han blev som broderen påvirket af den franske maler Gustave Courbets realisme. Han malede med stor dygtighed havet, ja, bølgerne i brændingen. Han malede i Nymindegab i 1884, samtidig med at hele kunstnerkolonien på Skagen var ved at dannes.
Han nåede på sine rejser også til Grækenland endda flere gange, hvor han malede folkelivsbilleder. Han illustrerede også gerne folkeeventyr. Sammen med broderen og med Thorvald Bindesbøll og Theodor Philipsen eksperimenterede han med keramik. Han udførte bl.a. et smukt relief Aage og Else i 1887. Ligeledes en skulptur Magnusstenen i 1898 rejst i Skibelund krat ved Askov. Han var vel nok mere billedhugger end maler. Påvirkningen fra Grundtvig var stor.